Paylaşılan Değer Yaratmak

Kaynakların Korunması

Nestlé Waters olarak, su kaynaklarının ve çevrenin öneminin farkındayız. Bu nedenle, su kaynaklarını ve çevreyi korumaya yönelik bir çok proje geliştirmekte ve bu konunun önemini tüketicilerimize aktarmak adına global programları desteklemekteyiz.

Su kaynaklarını ve çevreyi korumaya yönelik faaliyetler

Su kullanımı / Su arıtımı:

Su kullanım miktarı/ üretim miktarı oranımızda yaptığımız iyileştirme çalışmaları ile son 3 yılda %5.5’lik bir iyileştirme sağladık. Öncelikle makinelerdeki su kaçaklarının azaltılmasına önem verdik. Su kaynaklarını iyi yöneterek üretimin ihtiyacı kadar suyu fabrikaya kabul ediyoruz, gereğinden fazla suyu doğaya salıyoruz ve böylece su kullanımımızın çevresel etkisini olumlu yönde iyileştiriyoruz.

Endüstriyel ve evsel atık sularımızı fabrikamızda bulunan arıtma tesislerinde yasal gerekliliklerde belirtilen limit değerlere göre arıtıyoruz. Arıtma tesislerimiz faal ve sağlıklı bir şekilde işlemektedir.

Enerji kullanımı:

Enerji kullanım miktarı / üretim miktarı oranımızda 3 yılda % 27 iyileştirme sağladık. Kompresör otomasyonları, yüksek verimli kompresörlerin kullanılması, hava kaçaklarının azaltılması, üstün teknolojili ve yüksek kapasiteli makinelere yaptığımız yatırımlar sayesinde ürün başına kullanılan enerji miktarını azaltmış olmakla birlikte, bu konudaki çalışmalarımız devam etmektedir. Temiz ve yenilenebilir enerji kullanımına yönelik yatırımlar yaptık. Yıkama sularımızı ısıtma amacıyla yakıt kullanımı yerine güneş enerjisinden faydalanmaya başladık. Önleyici bakımlar ile makinelerimizi tam kapasiteli ve yüksek verimli kullanmaya çalışıyoruz ve birim ürün başına gereğinden fazla enerji harcamıyoruz.  

Geri dönüşüm:

Piyasaya sürdüğümüz ürünlerimizin ambalaj malzemelerinin piyasadan geri toplatılması ve yasal gerekliliklere uygun şekilde tekrar değerlendirilmesi amacıyla yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışıyoruz. Örneğin, tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan eğitim, tanıtım, vb kampanyalara ÇEVKO aracılığıyla destek veriyoruz.

Ambalaj ve çevre:

Daha düşük gramajlı kapak ve preform kullanımı sayesinde 2007 yılından başlayarak piyasaya sürdüğümüz ambalaj miktarımızı önemli ölçüde  azalttık. Daha düşük gramajlı ambalaj ile ürünümüzü piyasaya sunar duruma geldik ve ambalaj atığının çevrede oluşturduğu olumsuz çevresel etkiyi azaltmış olduk. Bu konudaki çalışmalarımız her yıl devam etmektedir.