İyi Yaşa

Çocuklarda Yeterli Miktarda Su Alımı Sağlanmalı

Çocuğunuzu sağlıklı su içme alışkanlığı edinmesi konusunda teşvik edin!

Çocuğunuzun erken yaştan itibaren, evde, okulda ve onlarla birlikte olmadığınız diğer yerlerde ve zamanlarda yeterli miktarda su içerek sağlıklı alışkanlıklar edinmesi oldukça önemlidir.

İçeceklerden temin edilen günlük su miktarları* çeşitli ülkelerdeki (Avrupa ve ABD) sıvı tüketim alışkanlıklarının gözlemlenmesine dayanmaktadır.  İçeceklerden temin edilen günlük su ihtiyacı çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre değişiklik gösterir **:

ABD

Çocuğun yaşı (yıl)
Yeterli miktarda su alımı (içeceklerden)
(1/gün)
4 ile 8
1.2L
9 ile 13
Kız için 1.6L / erkek için 1.8L

Avrupa

Çocuğun yaşı (yıl)
Yeterli miktarda su alımı (içeceklerden)
(1/gün)
4 ile 8
1.1L
9 ile 13
Kız için 1.3L / erkek için 1.5L

Nestlé Pure Life, Nestlé garantisi ile bütçeye uygun, ulaşılabilir fiyatlı bir sudur. Çocuklar  Nestlé Pure Life’ın tadını sevdikleri için her gün su içmek hem siz hem de çocuklarınız  için daha kolay olacaktır!

Nestlé Pure Life ile su içmek çok kolay!

* Ilıman iklimde yaşayan sedanter sağlıklı bir çocuk için.
**Jéquier E ve Constant F. Olmazsa olmaz bir besin kaynağı olarak Su: sıvı alımının psikolojik temeli, EJCN 2010; 64: 115-123.